Szynka gospodyni upieczona

Grupa asortymentowa: Szynka wieprzowa pieczona 

Forma pakowania: VAC

Waga: 1,4 kg 

 

100 g produktu otrzymano ze 125 g mięsa wieprzowego

Produkt bezglutenowy